• Oppdatert informasjon - veiarbeid 14.06.2019


    Les mer

Vi søker junior journalister!

Er du opptatt av hva som skjer på Aulifeltet - eller hva som ikke skjer på feltet? Er du i alderen 10-15 år og er flink til å skrive? Da bør du lese videre :) (For foresatte - del gjerne med deres håpefulle)
Les mer

Informasjon om hogstarbeid

Klikk deg inn for å lese mer om hvilke områder som blir berørt av opprydning og hogst de neste ukene.
Les mer

Snømåking

Endelig fikk vi en smak av vinteren med alt det medfører - svært kaldt, glade barn, snø og glatte veier!
Les mer

Hogstfelt (Auli Barnehage, Korsdalen Barnehage og Jerpevegen)

Det er mange som har lagt merke til at det fremdeles hogges en del på feltet vårt. En del av hogsten er i tråd med kommunens arbeid for å tynne ut og rydde i skogen, mens resten er en del av et nytt boligområde som vil oppføres etterhvert.
Les mer

Velkommen til folkemøte!

Vi inviterer til åpent folkemøte for alle Auli-beboere onsdag 18. januar kl 19:00 i gymsalen på Auli skole.
Les mer

Landingsplass for helikopter

Arbeidet med ny landingplass pågår for fullt!
Les mer

Innsamling av juletrær

Korpset samler hvert år inn juletrær - sammen med loppemarked er dette en viktig inntektskilde så vær med å støtt Framtun og Auli skolekorps du også!
Les mer

Julegrantenning 2016

Tradisjon tro ble julegrana tent fredagen før 1. advent.
Les mer

Gangvei Haga - Auli

I går hadde Kommunestyret kommunestyremøte hvor blant annet reguleringsplanen for gang- og sykkeleveg fra Hafa til Betel og Aulifeltet var oppe til behandling hos formannskapet for 2. gang.
Les mer

Brunsnegler og Nemaslug

Brunsnegle-problematikken angår ikke bare deg - det at du ikke gjør noe med det går også utover naboen din!
Les mer

Informasjon om velkontigen

Beklageligvis har det skjedd en feil med utsendelse av velkontigenten
Les mer

Tømmerhogst på feltet

Det vil bli utført betydelig hogging på Aulifeltet i perioden vinteren 2015/2016
Les mer

Nye møbler på Grendehuset

Takk til Nes Kommune avdeling fritid som har gjort dette mulig sammen med Søndre Auli Vel!
Les mer

Informasjonsmøte om ny togstasjon på Sandes

Møt opp på informasjonsmøte om ny stasjon på Sandnes.
Les mer

Underskriftskampanje for Sandnes-Øst

Støtt oppunder underskriftskampanjen for ny togstasjon på Sandnes-Øst!
Les mer

Nytt grøntområde

De siste årene har det skjedd mye på Auli hva gjelder uteområder. Blant annet med ferdigstillelse av området rundt ”Mordbakken” og nyåpning av ”Myra”, hvor begge har fått flotte grill og aktivitetsmuligheter.
Les mer

Flerbruksanlegget på Myra

Til stor stas for store og små på Aulifeltet ble Myraprosjektet ferdigstilt i Desember 2014.
Les mer

Ny LED belysning

Det er et desperat behov for å utbedre lyset rundt omkring på feltet. Og vi har vært i kontakt med kommunen!
Les mer

Myraprosjektet

SAV har fått tildelt 200.000 kr fra tippemiddlene til Myraprosjektet. Prosessen med bygging av første trinn av nærmiljøanlegget er i gang.
Les mer

Bråtebrenning

Bråtebrenning signaliserer nesten like sikkert som hestehoven at våren er på vei. Men det er ikke bare positivt...
Les mer