De siste årene har man innsett faren med dette og det har derfor blitt et forbud mot bråtebrenning i tettbebygde områder. Forruten brannfare, så inneholder brenning av hageavfall en del giftige og irriternde gasser som kan være til stor bry for astmatikere og allergikere.


Nes Kommune har publisert forbudet på sin hjemmeside og brannetaten slår hardt ned på brudd på disse reglene. Forruten bøter tar nå brannvesenet høye gebyrer på uttrykninger og vurderer det som en uttrykning om noen varsler bråtebrenning. De anbefaler naboer om å varsle dem om man oppdager ulovlig bråtebrenning. Beboere oppfordres derfor til ikke å brenne bråte på feltet. Hageavfall kan leveres gratis på avfallsdeponiet eller komposteres selv.