Agenda vil oppdateres her når den er satt.... 


Til styret i Søndre Auli Vel og Søndre Auli Grendehus er følgende posisjoner ledige: 

Styremedlem - Lekeplassansvarlig

Styremedlem - Administrativ ansvarlig (søknader etc)

Styremedlem -