I tillegg til at du som hundeeier plikter deg til å sette deg inn i hva hundeloven sier oppfordrer vi samtidig til å ta hensyn til dine naboer og respektere at noen er redd for hunder, og dermed opplever stort ubehag når hunden din går løs. 

Om båndtvang, hundelovens kapittel 2, § 6:

”I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.”

I tillegg har den enkelte kommune lokal forskrift for hundehold som blant annet kan innebære utvidet båndtvangstid. Der gis det også bestemmelser for hund på offentlige områder i kommunen.