Det ble gjort mindre endringer i styrene. 

I begge styrer kom Arnfinn Stordal og Kjell Magne Olsen inn som styremedlemmer. 

I Søndre Grendehus SA valgte Nes Kommune Eva Stallemo som sin representant. 

Eva Hammeren og Pål Haukø stilte ikke til gjenvalg på sine posisjoner som styremedlemmer. 

Merete Nakkeid ble gjenvalgt som leder for begge styrer. 


Styrets sammensetning kan sees i sin helhet her:

Styret - Søndre Auli Velforening

Styret - Søndre Auli Grendehus SA


Alle årsmøtesaker ble vedtatt:

- Alle lekeplasser rustes opp - første prioritet er de som er mest nedslitt

- Årsavgiften på kontingenten økes fra 450 til 500 kr

- Det ble vedtatt en vedtektsendring for begge sett med vedtekter: Leder og Kasserer kan ikke være samme person. 

- Vedtektsendring for Søndre Auli Grendehus - frafaller krav om revisor.