Snømåking vil starte innen 1 time. Skredderstuvegen og Tandbergvegen vil bli prioritert.