Tandbergvegen er nå åpnet for gjennomkjøring. Prosjektet på Auli er nå delvis stengt ned for vinteren grunnet krevende forhold med tele i bakken, og mye snø og kulde. Tidspunktet for når arbeidene i Tandbergvegen vil fortsette er væravhengig. Vi antar dette vil skje i slutten av april måned. Da vil ny beskjed bli gitt. I Granvegen vil arbeidene fortsette gjennom vinteren. Her er det mye fjell, denne delen av prosjektet er derfor ikke like utsatt for tele i bakken. Granvegen vil derfor fortsatt være stengt for gjennomkjøring der graving pågår.


Kjartan Knutsen
Prosjektleder


Nes kommune 

Mob.tlf: 45 95 99 76 
E-post: kjartan.knutsen@nes-ak.kommune.no