Mandag 17 juni vil arbeidene med legge en ny liner i de gamle rørene nederst i Tandbergvegen gjenopptas.. Nes kommune har her valgt en alternativ metode, der det blir lite graving, ettersom gammel ledning blir rehabilitert. Dette er en metode som kan anvendes fordi vannledningene her ikke skal byttes.  Valgt metode vil gi vesentlig kortere anleggsdrift, med kun et par punktvise oppgravninger. 

Det vil bli noe redusert fremkommelighet nederst i Tandbegvegen (mellom kysset Granvegen/Lyngvegen og Bråtenvegen) i uke 25. Det henstilles til beboere å bruke mindre vann i Uke 25, ettersom avløpsrørene må stenges av, og vannet pumpes.


Fremdriften i prosjektet er brukbart i rute, til tross for en del utfordringer. Vi regner fortsatt med at det meste av anleggsarbeidet vil være ferdig til sommeren. Anlegget vil være helt nedstengt i ukene 28-30. Då vil området være ryddet og fremkomeligheten vil være fullgod. 


Vi setter stor pris på den tålmodighet og fleksibilitet som utvises, tungt anleggsarbeid medfører alltid en belastning i et boligfelt. Vi har hatt noen utfordringer med at det støver mye, men tilsetter salt i veien for at problemet skal bli mindre.


Vi i prosjektet ønsker dere alle en god sommer.


Dersom dere ønsker å komme i kontakt med oss, er vi fortsatt tilgjengelige på mail;

Park og Anlegg AS; kjell.holm@park-anlegg.no 
Nes kommune; kjartan.Knutsen@nes-ak.kommune.no