Mandag 9 september går vi inn i siste fase av prosjektet, som er den nederste delen av Fjellveien. Dette innebærer at området ved  Fjellvegen 1 blir stengt for trafikk.  Tilgang til området med bil vil være på gangvegen, øverst i Fjellvegen. Dette strekket vil bli lysregulert fra mandag formiddag, den 9 september. Se vedlagt skisse.

Et alternativ som anbefales er å parkere på parkeringsplassen i bunnen av gangveien ved Auli skole.

Nes kommune har fokus på at dette arbeidet skal skje så raskt som mulig. Grunnet ukjente forhold i grunnen og om hvor omfattende sprengningsarbeidet blir med mer, er det ikke mulig å si hvor lenge dette vil pågå. Ny beskjed vil bli gitt. Fremdriften i prosjektet er brukbart i rute. På grunn av en del utfordringer er vil litt forsinket, men vi regner fortsatt med at  anleggsarbeidet vil bli avsluttet og veiene asfaltert i høst.


Vi setter stor pris på den tålmodighet og fleksibilitet som utvises.


Dersom dere ønsker å komme i kontakt med oss, er vi fortsatt tilgjengelige på mail;


Park og Anlegg AS; kjell.holm@park-anlegg.no
Nes kommune; kjartan.Knutsen@nes-ak.kommune.no