• Angående bruk av fellesarealer


    Følg rådene til FHI


    Les mer
  • viken skog informerer


    Les mer

Søndre Auli Velforening er livbøyefadder

SAV har blitt livbøyefadder for tre livbøyer som er plassert på tre ulike punkter rundt Svarstadtjernet.
Les mer

Digitalt årsmøte 2020

Vi inviterer til digitalt årsmøte 2020! Påmelding til post@1929auli.net senest 14. mai.
Les mer

Dugnad på Fresbee-golf-banen!

Vi gleder oss til å kunne gjenåpne freezbeeløypa til sommeren, godt oppmerket og fremkommelig.
Les mer

Årsmøte utsatt

Utsatt til Mars 2021.
Les mer

Angående bruk av fellesarealer

Vi har fått tilbakemeldinger om at skatebanen, myra og grusbanen er flittig i bruk nå som mange av oss må vær hjemme. Vi ser oss nødt til å henvise til FHI sine klarer råd om hvordan vi skal skal forholde oss til dette. Vi oppfordrer på det sterkeste å følge disse reglene!
Les mer

Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid!

Årsmøte Søndre Auli Velforening
Les mer

Viken skog informerer

Viken skog informerer
Les mer

Betalingspåminnelse - velkontingent 2019

Har du husket å betale kontingenten for 2019?
Les mer

Oppdatert informasjon - veiarbeid 17.10.2019

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granvegen – Tandbergvegen. Avsluttende arbeider
Les mer

Kontingent 2019

Det er den tiden på året igjen hvor oppfordring om å betale velkontigenten er på vei ned i alle postkasser!
Les mer

Årsmøte - agenda

I henhold til vedtekter gjøres det offentlig en agenda for forestående årsmøte torsdag 28. Mars 2019, kl 19:00 på Auli Grendehus, gymsalen.
Les mer

Oppdatert informasjon - veiarbeid 11.04.2019

Granveien, nærmer seg ferdig med rør og kumarbeider. Denne vil da åpnes for gjennomkjøring. Gravearbeidene i Tandbergveien vil samtidig gjenopptas.
Les mer

Søndre Auli Vel 50 år!

Velkommen til bursdagsfeiring på fotballbanen ved skolen lørdag 8. september kl 12!
Les mer

Har du husket å betale velkontigenten?

I disse dager sender vi ut en påminnelse om å betale årets vel-kontingent. For de av dere som allerede har betalt kan dere se bort i fra denne påminnelsen.
Les mer

Oppdatering vegarbeid fredag 10. August

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå godt i gang igjen etter sommerferien. Graving -/ sprengning i krysset Tandbergveien – Granveien vil starte i uke 33. Dette vil gi perioder med stengning og redusert fremkommelighet, og vi henstiller til trafikanter å følge skilting og vise hensyn. Antatt varighet er to uker, tom. uke 34. Nes kommune takker beboere for den tålmodighet som utvises.
Les mer

Oppdatering gravearbeider Tandbergvegen og Granvegen

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå godt i gang med anleggsfirmaet Park og Anlegg AS. Graving i området Tandbegveien – Bråtenveien ventes avsluttet innen ferien. Granveien er påbegynt, og det vil graves frem til nummer 12-18 innen ferien. Det vil pågå redusert aktivitet i uke 28. I ukene 29 og 30 vil anlegget være feriestengt. Park og Anlegg vil sørge for at området har god framkommelighet og ryddet etter beste evne i tiden det er feriestengt.
Les mer

Informasjon om spregningsarbeid

I en periode vil det foregå sprengningsarbeid i forbindelse med bytting av vann- og kloakk.
Les mer

Totalforbud mot bruk av åpen ild

Totalforbudet er opphevet fra 20.08.2018 Grunnet meget stor skogbrannfare i hele Østlandet er det innført totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark i alle kommuner på Øvre Romerike f.o.m søndag 20. mai. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser i tillegg til engangsgriller. I tillegg gjelder det også all aktivitet som utgjør en risiko for skogbrann. Det vil si at verken storkjøkken, primus, målpanne, kulegrill, engangsgrill og andre innretninger skal brukes i eller i nærheten av skog og mark.
Les mer

Granvegen er stengt for gjennomkjøring

I forbindelse med utbedring av vann- og avløpsledninger stenges Granvegen for gjennomkjøring. Omkjøring via Tandbergvegen og Furuvegen.
Les mer

Vanningsrestriksjoner innføres fom 23.05.2018

Det innføres vanningsrestriksjoner på Auli.
Les mer