• Angående bruk av fellesarealer


    Følg rådene til FHI


    Les mer
  • viken skog informerer


    Les mer

Granvegen er stengt for gjennomkjøring

I forbindelse med utbedring av vann- og avløpsledninger stenges Granvegen for gjennomkjøring. Omkjøring via Tandbergvegen og Furuvegen.
Les mer

Vanningsrestriksjoner innføres fom 23.05.2018

Det innføres vanningsrestriksjoner på Auli.
Les mer

Nødplakat - Aulifeltet

Det er utarbeidet en nødplakat i forbindelse med landingsplassen - last ned her.
Les mer

Fremdriftsplan: Gravearbeid i forbindelse med fiber

Vi har endelig klart å få tak i en fremdriftsplan for den planlagte gravingen i forbindelse med nedlegging av fiber på Nyfeltet.
Les mer

Søndre Auli Velforening har solgt Auli Grendehus

I dag 19. oktober ble salgsdokumentene undertegnet av alle parter. Overdragelsen inneholder 93 andeler hvorav Søndre Auli velforeningen eier 90 andeler og Udnes arbeiderforening eier 3 andeler.
Les mer

Førstehjelpskurs: Livreddning på barn!

I samarbeid med Nes Kafe - Auli inviterer vi til Førstehjelpskurs; Livredding på barn
Les mer

Vi søker lekeplassansvarlig

For vår nye lekeplass i Tandbergvegen
Les mer

Graving mellom Betel og Auli

Årnes Vannverk bytter ut eksisterende vannledninger langs fylkesveien mellom Betel og Auli i samarbeid med kommunen som skifter ut sine avløpsledninger.
Les mer

HomeNet kommer til Auli

Sammen med HomeNet er nå mulighetene for å få fibernett også på Nyfeltet større en noen gang!
Les mer

Åpning av helikopter landingsplass

Mandag 19. juni kl 14:30 er det offisiell åpning av den nye landingsplassen på toppen av Aulifeltet
Les mer

Nå kommer velkontigenten!

Det er den tiden på året igjen..
Les mer

Er dere plaget med rotter?

Er dere plaget med rotter på eiendommen? Send en mail til oss!
Les mer

Slukking av veglys

I perioden 1. mai til 1. august blir veglysene i Nes kommunes slukket. Dette er det kommunalt vedtak på for å oppnå besparelser.
Les mer

Framtun og Auli skolekorps presenterer: "Fra Gymsalen til Storsalen"

For første gang så avholder vi vår egen konsert i Nes Kulturhus. Som tittelen sier, så går vi fra Gymsalen til Storsalen. Med oss har vi Jernbane Musikken Oslo, som gjestekorps – og korpset skal nok fremføre en og annen overraskelse…
Les mer

Asfaltering av Skredderstuvegen

Viktig informasjon om asfaltarbeid fra Nes Kommune
Les mer

Angående fartsdump i Orrevegen

Informasjon fra Nes Kommune
Les mer

Snømåking på veg

Vi har vært i kontakt med Nes Kommune angående snøfallet
Les mer

Kvisthaug ved Grendehusvegen

Oppdatering: Henting av kvist er utsatt til uke 19. Tømmeret som ligger der er solgt til Viken Skog, men grunnet bløte veier/telehiv må de vente med å hente tømmeret til de får kjøre på veiene igjen.
Les mer

Sammendrag fra Årsmøte 2017

23. Mars 2017 avholdt Søndre Auli Vel og Søndre Auli Grendehus SA sitt årsmøte.
Les mer

Hundeloven og båndtvang

Vi i Søndre Auli Vel får stadig tilbakemeldinger fra beboere som er bekymret fordi noen hundeeiere ikke holder hunden i bånd der det er naturlig at de blir holdt i bånd, blant annet i forbindelse med fellesområder som lekeplasser etc.
Les mer