• Angående bruk av fellesarealer


    Følg rådene til FHI


    Les mer
  • viken skog informerer


    Les mer

Utbyggingen ved Kiwi

Salget av leilighetene nede ved Kiwi er nå godt i gang, og det er allerede solgt 23 leiligheter!
Les mer

Loppemarked

Framtun og Auli skolekorps inviterer til loppemarked i gymsalen på Auli skole lørdag 25 mars kl 11-15 og søndag 26. mars kl 11-14.
Les mer

Årsmøte Torsdag 23.03.2017 kl 19:00

Søndre Auli Vel og Søndre Auli Grendehus inviterer til Årsmøte Torsdag 23.03.2017 kl 19:00 på Grendehuset (2. etg)
Les mer

Landingsplassen er godkjent

Landingsplassen vi har planlagt de siste 6 mnd har fått de nødvendige godkjenningene fra Nes Kommune ved kommunalsjef Arild Skogholt og eiendomsforvalter Eva Stallemo.
Les mer

Bevilgning til gangvei i Tandbergvegen

Viktig informasjon - mange av oss har fått med oss at det er bevilget 600.000 kr til gangvei i Tandbergvegen. Men dette prosjektet avhenger av flere ting.
Les mer

Nye parkeringsplasser for Korsdalen Barnehage

Korsdalen barnehage har fått godkjenning til å opparbeide flere parkeringsplasser.
Les mer

Brøytekart og regler

Etter mye spørsmål om brøyting og rutiner er det nå laget et kart over områdene som brøytes.
Les mer

Rydding langs veinettet

Kommunen starter med å rydde veinettet på hele Aulifeltet - les mer og spre gjerne informasjonen.
Les mer

Hvem er "Vi"?

Det er på det rene at det er fylkeskommunen som har kommet med en innstilling til forslag om at Auli skal skilles ut som en del fra Nes og bli en del av «Nedre Romerike» kommune.
Les mer

Høringsuttalelse ang forslag til Kunnskapsgrunnlag for fremtidig skole- og barnehagestruktur 2017-2040

Frist for å sende inn høringsuttalelse går ut 31. januar 2017.
Les mer

Vi søker junior journalister!

Er du opptatt av hva som skjer på Aulifeltet - eller hva som ikke skjer på feltet? Er du i alderen 10-15 år og er flink til å skrive? Da bør du lese videre :) (For foresatte - del gjerne med deres håpefulle)
Les mer

Informasjon om hogstarbeid

Klikk deg inn for å lese mer om hvilke områder som blir berørt av opprydning og hogst de neste ukene.
Les mer

Snømåking

Endelig fikk vi en smak av vinteren med alt det medfører - svært kaldt, glade barn, snø og glatte veier!
Les mer

Hogstfelt (Auli Barnehage, Korsdalen Barnehage og Jerpevegen)

Det er mange som har lagt merke til at det fremdeles hogges en del på feltet vårt. En del av hogsten er i tråd med kommunens arbeid for å tynne ut og rydde i skogen, mens resten er en del av et nytt boligområde som vil oppføres etterhvert.
Les mer

Velkommen til folkemøte!

Vi inviterer til åpent folkemøte for alle Auli-beboere onsdag 18. januar kl 19:00 i gymsalen på Auli skole.
Les mer

Landingsplass for helikopter

Arbeidet med ny landingplass pågår for fullt!
Les mer

Innsamling av juletrær

Korpset samler hvert år inn juletrær - sammen med loppemarked er dette en viktig inntektskilde så vær med å støtt Framtun og Auli skolekorps du også!
Les mer

Julegrantenning 2016

Tradisjon tro ble julegrana tent fredagen før 1. advent.
Les mer

Gangvei Haga - Auli

I går hadde Kommunestyret kommunestyremøte hvor blant annet reguleringsplanen for gang- og sykkeleveg fra Hafa til Betel og Aulifeltet var oppe til behandling hos formannskapet for 2. gang.
Les mer

Brunsnegler og Nemaslug

Brunsnegle-problematikken angår ikke bare deg - det at du ikke gjør noe med det går også utover naboen din!
Les mer