Angående fartsdump i Orrevegen

Informasjon fra Nes Kommune
Les mer

Snømåking på veg

Vi har vært i kontakt med Nes Kommune angående snøfallet
Les mer

Kvisthaug ved Grendehusvegen

Oppdatering: Henting av kvist er utsatt til uke 19. Tømmeret som ligger der er solgt til Viken Skog, men grunnet bløte veier/telehiv må de vente med å hente tømmeret til de får kjøre på veiene igjen.
Les mer

Sammendrag fra Årsmøte 2017

23. Mars 2017 avholdt Søndre Auli Vel og Søndre Auli Grendehus SA sitt årsmøte.
Les mer

Hundeloven og båndtvang

Vi i Søndre Auli Vel får stadig tilbakemeldinger fra beboere som er bekymret fordi noen hundeeiere ikke holder hunden i bånd der det er naturlig at de blir holdt i bånd, blant annet i forbindelse med fellesområder som lekeplasser etc.
Les mer

Utbyggingen ved Kiwi

Salget av leilighetene nede ved Kiwi er nå godt i gang, og det er allerede solgt 23 leiligheter!
Les mer

Loppemarked

Framtun og Auli skolekorps inviterer til loppemarked i gymsalen på Auli skole lørdag 25 mars kl 11-15 og søndag 26. mars kl 11-14.
Les mer

Årsmøte Torsdag 23.03.2017 kl 19:00

Søndre Auli Vel og Søndre Auli Grendehus inviterer til Årsmøte Torsdag 23.03.2017 kl 19:00 på Grendehuset (2. etg)
Les mer

Landingsplassen er godkjent

Landingsplassen vi har planlagt de siste 6 mnd har fått de nødvendige godkjenningene fra Nes Kommune ved kommunalsjef Arild Skogholt og eiendomsforvalter Eva Stallemo.
Les mer

Bevilgning til gangvei i Tandbergvegen

Viktig informasjon - mange av oss har fått med oss at det er bevilget 600.000 kr til gangvei i Tandbergvegen. Men dette prosjektet avhenger av flere ting.
Les mer

Nye parkeringsplasser for Korsdalen Barnehage

Korsdalen barnehage har fått godkjenning til å opparbeide flere parkeringsplasser.
Les mer

Brøytekart og regler

Etter mye spørsmål om brøyting og rutiner er det nå laget et kart over områdene som brøytes.
Les mer

Rydding langs veinettet

Kommunen starter med å rydde veinettet på hele Aulifeltet - les mer og spre gjerne informasjonen.
Les mer

Hvem er "Vi"?

Det er på det rene at det er fylkeskommunen som har kommet med en innstilling til forslag om at Auli skal skilles ut som en del fra Nes og bli en del av «Nedre Romerike» kommune.
Les mer

Høringsuttalelse ang forslag til Kunnskapsgrunnlag for fremtidig skole- og barnehagestruktur 2017-2040

Frist for å sende inn høringsuttalelse går ut 31. januar 2017.
Les mer

Vi søker junior journalister!

Er du opptatt av hva som skjer på Aulifeltet - eller hva som ikke skjer på feltet? Er du i alderen 10-15 år og er flink til å skrive? Da bør du lese videre :) (For foresatte - del gjerne med deres håpefulle)
Les mer

Informasjon om hogstarbeid

Klikk deg inn for å lese mer om hvilke områder som blir berørt av opprydning og hogst de neste ukene.
Les mer

Snømåking

Endelig fikk vi en smak av vinteren med alt det medfører - svært kaldt, glade barn, snø og glatte veier!
Les mer

Hogstfelt (Auli Barnehage, Korsdalen Barnehage og Jerpevegen)

Det er mange som har lagt merke til at det fremdeles hogges en del på feltet vårt. En del av hogsten er i tråd med kommunens arbeid for å tynne ut og rydde i skogen, mens resten er en del av et nytt boligområde som vil oppføres etterhvert.
Les mer

Velkommen til folkemøte!

Vi inviterer til åpent folkemøte for alle Auli-beboere onsdag 18. januar kl 19:00 i gymsalen på Auli skole.
Les mer