• Angående bruk av fellesarealer


    Følg rådene til FHI


    Les mer
  • viken skog informerer


    Les mer

Informasjon om velkontigen

Beklageligvis har det skjedd en feil med utsendelse av velkontigenten
Les mer

Tømmerhogst på feltet

Det vil bli utført betydelig hogging på Aulifeltet i perioden vinteren 2015/2016
Les mer

Nye møbler på Grendehuset

Takk til Nes Kommune avdeling fritid som har gjort dette mulig sammen med Søndre Auli Vel!
Les mer

Informasjonsmøte om ny togstasjon på Sandes

Møt opp på informasjonsmøte om ny stasjon på Sandnes.
Les mer

Underskriftskampanje for Sandnes-Øst

Støtt oppunder underskriftskampanjen for ny togstasjon på Sandnes-Øst!
Les mer

Nytt grøntområde

De siste årene har det skjedd mye på Auli hva gjelder uteområder. Blant annet med ferdigstillelse av området rundt ”Mordbakken” og nyåpning av ”Myra”, hvor begge har fått flotte grill og aktivitetsmuligheter.
Les mer

Flerbruksanlegget på Myra

Til stor stas for store og små på Aulifeltet ble Myraprosjektet ferdigstilt i Desember 2014.
Les mer

Ny LED belysning

Det er et desperat behov for å utbedre lyset rundt omkring på feltet. Og vi har vært i kontakt med kommunen!
Les mer

Myraprosjektet

SAV har fått tildelt 200.000 kr fra tippemiddlene til Myraprosjektet. Prosessen med bygging av første trinn av nærmiljøanlegget er i gang.
Les mer

Bråtebrenning

Bråtebrenning signaliserer nesten like sikkert som hestehoven at våren er på vei. Men det er ikke bare positivt...
Les mer

Auli Sanitetsforening 100 år!

I år (2013) fyller Auli Sanitetsforening hele 100 år. Det jobbes flittig bak kulissene og det er svært mange som kan takke deres arbeid opp igjennom årene.
Les mer