• Angående bruk av fellesarealer


    Følg rådene til FHI


    Les mer
  • viken skog informerer


    Les mer

Oppdatert informasjon - veiarbeid 11.04.2019

Granveien, nærmer seg ferdig med rør og kumarbeider. Denne vil da åpnes for gjennomkjøring. Gravearbeidene i Tandbergveien vil samtidig gjenopptas.
Les mer

Oppdatering vegarbeid fredag 10. August

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå godt i gang igjen etter sommerferien. Graving -/ sprengning i krysset Tandbergveien – Granveien vil starte i uke 33. Dette vil gi perioder med stengning og redusert fremkommelighet, og vi henstiller til trafikanter å følge skilting og vise hensyn. Antatt varighet er to uker, tom. uke 34. Nes kommune takker beboere for den tålmodighet som utvises.
Les mer

Oppdatering gravearbeider Tandbergvegen og Granvegen

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå godt i gang med anleggsfirmaet Park og Anlegg AS. Graving i området Tandbegveien – Bråtenveien ventes avsluttet innen ferien. Granveien er påbegynt, og det vil graves frem til nummer 12-18 innen ferien. Det vil pågå redusert aktivitet i uke 28. I ukene 29 og 30 vil anlegget være feriestengt. Park og Anlegg vil sørge for at området har god framkommelighet og ryddet etter beste evne i tiden det er feriestengt.
Les mer

Søndre Auli Velforening har solgt Auli Grendehus

I dag 19. oktober ble salgsdokumentene undertegnet av alle parter. Overdragelsen inneholder 93 andeler hvorav Søndre Auli velforeningen eier 90 andeler og Udnes arbeiderforening eier 3 andeler.
Les mer

Graving mellom Betel og Auli

Årnes Vannverk bytter ut eksisterende vannledninger langs fylkesveien mellom Betel og Auli i samarbeid med kommunen som skifter ut sine avløpsledninger.
Les mer

Åpning av helikopter landingsplass

Mandag 19. juni kl 14:30 er det offisiell åpning av den nye landingsplassen på toppen av Aulifeltet
Les mer

Er dere plaget med rotter?

Er dere plaget med rotter på eiendommen? Send en mail til oss!
Les mer

Slukking av veglys

I perioden 1. mai til 1. august blir veglysene i Nes kommunes slukket. Dette er det kommunalt vedtak på for å oppnå besparelser.
Les mer

Asfaltering av Skredderstuvegen

Viktig informasjon om asfaltarbeid fra Nes Kommune
Les mer

Brøytekart og regler

Etter mye spørsmål om brøyting og rutiner er det nå laget et kart over områdene som brøytes.
Les mer

Rydding langs veinettet

Kommunen starter med å rydde veinettet på hele Aulifeltet - les mer og spre gjerne informasjonen.
Les mer

Høringsuttalelse ang forslag til Kunnskapsgrunnlag for fremtidig skole- og barnehagestruktur 2017-2040

Frist for å sende inn høringsuttalelse går ut 31. januar 2017.
Les mer