• Angående bruk av fellesarealer


    Følg rådene til FHI


    Les mer
  • viken skog informerer


    Les mer

Oppdatert informasjon - veiarbeid 11.04.2019

Granveien, nærmer seg ferdig med rør og kumarbeider. Denne vil da åpnes for gjennomkjøring. Gravearbeidene i Tandbergveien vil samtidig gjenopptas.
Les mer

Oppdatering gravearbeider Tandbergvegen og Granvegen

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå godt i gang med anleggsfirmaet Park og Anlegg AS. Graving i området Tandbegveien – Bråtenveien ventes avsluttet innen ferien. Granveien er påbegynt, og det vil graves frem til nummer 12-18 innen ferien. Det vil pågå redusert aktivitet i uke 28. I ukene 29 og 30 vil anlegget være feriestengt. Park og Anlegg vil sørge for at området har god framkommelighet og ryddet etter beste evne i tiden det er feriestengt.
Les mer

Fremdriftsplan: Gravearbeid i forbindelse med fiber

Vi har endelig klart å få tak i en fremdriftsplan for den planlagte gravingen i forbindelse med nedlegging av fiber på Nyfeltet.
Les mer

HomeNet kommer til Auli

Sammen med HomeNet er nå mulighetene for å få fibernett også på Nyfeltet større en noen gang!
Les mer

Åpning av helikopter landingsplass

Mandag 19. juni kl 14:30 er det offisiell åpning av den nye landingsplassen på toppen av Aulifeltet
Les mer

Utbyggingen ved Kiwi

Salget av leilighetene nede ved Kiwi er nå godt i gang, og det er allerede solgt 23 leiligheter!
Les mer

Landingsplassen er godkjent

Landingsplassen vi har planlagt de siste 6 mnd har fått de nødvendige godkjenningene fra Nes Kommune ved kommunalsjef Arild Skogholt og eiendomsforvalter Eva Stallemo.
Les mer

Bevilgning til gangvei i Tandbergvegen

Viktig informasjon - mange av oss har fått med oss at det er bevilget 600.000 kr til gangvei i Tandbergvegen. Men dette prosjektet avhenger av flere ting.
Les mer

Informasjon om hogstarbeid

Klikk deg inn for å lese mer om hvilke områder som blir berørt av opprydning og hogst de neste ukene.
Les mer

Landingsplass for helikopter

Arbeidet med ny landingplass pågår for fullt!
Les mer

Gangvei Haga - Auli

I går hadde Kommunestyret kommunestyremøte hvor blant annet reguleringsplanen for gang- og sykkeleveg fra Hafa til Betel og Aulifeltet var oppe til behandling hos formannskapet for 2. gang.
Les mer

Tømmerhogst på feltet

Det vil bli utført betydelig hogging på Aulifeltet i perioden vinteren 2015/2016
Les mer

Flerbruksanlegget på Myra

Til stor stas for store og små på Aulifeltet ble Myraprosjektet ferdigstilt i Desember 2014.
Les mer

Ny LED belysning

Det er et desperat behov for å utbedre lyset rundt omkring på feltet. Og vi har vært i kontakt med kommunen!
Les mer

Myraprosjektet

SAV har fått tildelt 200.000 kr fra tippemiddlene til Myraprosjektet. Prosessen med bygging av første trinn av nærmiljøanlegget er i gang.
Les mer