• Angående bruk av fellesarealer


    Følg rådene til FHI


    Les mer
  • viken skog informerer


    Les mer

Betalingspåminnelse - velkontingent 2019

Har du husket å betale kontingenten for 2019?
Les mer

Kontingent 2019

Det er den tiden på året igjen hvor oppfordring om å betale velkontigenten er på vei ned i alle postkasser!
Les mer

Har du husket å betale velkontigenten?

I disse dager sender vi ut en påminnelse om å betale årets vel-kontingent. For de av dere som allerede har betalt kan dere se bort i fra denne påminnelsen.
Les mer

Nå kommer velkontigenten!

Det er den tiden på året igjen..
Les mer