Etter at Nes Kommune i Oktober 2017 kjøpte Auli Grendehus av Søndre Auli Velforening er det nå kommunen som har ansvar for utleie. Auli Barnehage har ingenting med utleie av Grendehuset, og de som ønsker å leie bes ta kontakt med Servicetorget i Nes Kommune på telefon 63 91 10 00. 

Kontaktinformasjon for reservering og spørsmål:

Forespørsel om leie skjer Nes kommune servicetorget på telefon:

63 91 10 00 i kommunes åpningstid (kl. 08.00-15.30)

Lag og foreninger kan låne lokalene gratis på ukedager når det er ledig, ta kontakt med:

Heidi Sann 63911258/99501440 eller på mail: heidi.sann@nes-ak.kommune.no

Leiepriser

Fritidsklubben: 1400 kr (kan dekke til inntil 40 stk)

Fritidsklubben med gymsal: 1700 kr

Lag og foreninger kan låne lokalene gratis på ukedager dersom lokalene er ledig. 


Nøkkeluthenting

Nøkkelen kan hentes på følgende steder:

  • Servicetorget på Nes Rådhus innen deres åpningstider 08:00 - 15:30
  • Auli Fritidsklubb på onsdager mellom kl 18:00 og 20:00.


Ordensregler gjelder, se informasjon i dokumentet nedenfor.