Søndre Auli Vel (SAV) er en frivillig velforening som er avhengig av støttet fra dere som er medlemmer, både rent økonomisk og ved frivillige aktiviteter som dugnader etc. SAV ønsker å holde kontakt med beboerne gjennom de mediene som er mulig og ønsker tilbakemelding og informasjon om hva som rører seg i nærmiljøet for å kunne formidle dette til alle. Som dere nå har lagt merke til er en oppgradering av Nettsiden og vellets Facebook-side bare en av flere ting vi har jobbet med den siste tiden.