Oppdatering kommer. 


 I hele høst har vi planlagt og diskutert ulike løsninger for lekeplasser. Det er diskutert ulike plasser og hvilke apparater vi skal sette opp for å holde oss innenfor de rammene som lovverket lager. Så fort våren kommer og tæla har gått kommer vi til å starte arbeidet med å ruste opp den gamle lekeplassen som er i området mellom Tandbergvegen og Steinlivegen. For noen år siden var dette en svært populær lekeplass som dekket store deler av gamlefeltet. Videre vil vi gjøre i stand lekeplassen i Vipevegen. Styret vil også se på mulighetene for å ruste opp den gamle lekeplassen i Orrevegen (ovenfor "mordbakken" i løpet av det neste året. Alle tre vil nok ikke stå ferdig, men i de langsiktige planene er de tilstede så fort det er midler til å gjennomføre.