I menyen til venstre under Prosjekter kan du lese om de prosjektene vi til en hver tid har gående. Noen prosjekter er små, og andre prosjekter er større og mer krevende. 

Dersom du føler du har noe å bidra med - alt  i fra markedsføring til praktisk gjennomføring må du bare ta kontakt med oss! Vi finner alltid en oppgave til deg :)