Oppdatering 16.02.2017

Landingsplassen vi har planlagt de siste 6 mnd har fått de nødvendige godkjenningene fra Nes Kommune ved kommunalsjef Arild Skogholt og eiendomsforvalter Eva Stallemo. Utbedringene på området og bygging av landingsplassen starter så fort som mulig. Leder for dette prosjektet har vært Svein Olsen - dersom det er noen spørsmål til hogst av trær eller andre spørsmål rundt landingsplassen kan han nås på telefon 90 13 64 34 eller på mail: olsen.svein.aage@gmail.com. Alle beboere som er berørt av trefelling eller andre måter er varslet. 


De fleste av oss har ikke kunnet unngå å høre helikoptre som sirkler over hustakene våre det siste året på leting etter en landingsplass fordi det dessverre er det fortsatt slik at helikopteret kun kan lande ved bussholdeplassen på Nyfeltet og ved Auli Senter/Kiwi. Etter flere bekymrede mailer fra dere beboere har vi nå valgt å ta denne saken opp igjen i styret og deretter videre med kommunen. Vi er i tett dialog og styret mener å ha funnet en egnet plass som dekker den øvre delen av Aulifeltet, både nye og gamle delen. I tillegg til å ha en tett dialog med kommunen har vi også en pågående dialog med helikoptertjenesten i Nes og Norsk Luftambulanse. 

Fordi saken fremdeles er til behandling hos kommune og i Styret kan vi ikke gi noe mer informasjon enn at vi jobber med saken, men vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet noe mer. Saken har svært høy prioritet hos Styret.