Frisbeegolf spilles som tradisjonell golf, men med frisbeediscer og kurver i stedet for køller og golfballer. Det regnes som et registrert kast hver gang frisbeediscen kastes. Målet er å treffe kurven på så få kast som mulig. Spilleren som har lavest antall kast etter at en runde er spilt, vinner.

Ulike baner, ulikt oppsett. Det har poppet opp mage ulike frisbeegolfbaner rundt om i landet vårt. Banene kan ha innebygde hindre som ”Mandatory” og ”OB”. Disse kan være kunstige hindre plassert der for å øke vanskelighetsgraden på banen eller at de skal ha en sikkerhetsmessig funksjon. «Mandadory» er et hinder som sier at du skal kaste på et en spesiell måte, enten til høyre, venstre eller mellom et hinder. Bommer du på «mandatory» og krysser linjen på feil side for eksempel, blir neste kast fra en «dropzone» om dette er spesifisert. Er ikke dropzonen bestemt, tas kastet fra forrige utkaststed og du får et straffekast. «OB» er forkortelse for «out of bounds» og betyr ‘utenfor banen’. Da får du et straffekast som må kastes enten fra forrige posisjon eller fra en meter innenfor banen fra punktet hvor discen landet. Respekter disse reglene for banen du spiller på! 

Sikkerheten er viktig!
Aldri kast frisbeediscen da andre er i nærheten av å kunne bli truffet. Vær obs på omgivelsene dine til enhver tid slik at du unngår dette. 

Tee kast/Første kast
Hvert «hull» starter med et tee kast. Dette kastet må fullføres innenfor det avsatte området som utgjøret hullets tee. Merk at det her ikke er snakk om en tradisjonell tee som i golf, men er dette en profesjonelt oppsatt frisbeegolf bane, vil hvert hull være markert med et utslagsområde, gjerne i form av en gressdekt plattform. 

Lie/Andre kastet
Neste kast starter fra stedet hvor den første discen landet og sluttet å være i bevegelse. Skulle discen mot all formodning bli ødelagt, starter neste kast fra der hvor den største biten landet. Marker plassen med en mindre disc (markør) eller la discen bli liggende om du har en annen disc du kan bruke på neste kast. Skulle discen bli hengende fast i et tre og ikke faller ned igjen av seg selv, starter neste kast rett under der discen havnet.  

Treffe kurven
Det siste kastet ved et «hull» skal treffe kurven for å bli godkjent. Discen må havne på bunnen av kurven eller bli liggende stille i kjettingene rundt om kurven har dette for at kastet skal regnes som godkjent. Om disken lander oppå kurven eller setter seg fast i rammen rundt er ikke kastet godkjent. 

Kast utenfor banen
Et kast som lander utenfor banen regnes som et ugyldig kast og spilleren får et straffekast. Straffekastet kan enten tas fra forrige posisjon eller fra en meter innenfor banen fra punktet hvor discen landet.

Rekkefølge på spillerne
I neste runde skal spilleren som er lengst unna kurven kaste først, dette følger man helt til alle har kastet i kurven. Spilleren med færrest kast på forrige hull er førstemann til å kaste på neste hull, dette systemet følger man resten av rundene.

Vinner av spillet
Vinner av spillet er den som har fullført runden med færrest kast.