Nes Kommune har inngått en avtale med Viken Skog om tre-felling på Auli. Arbeidet vil bli utført høsten/vinteren 2015/2016 så fort tæla har satt seg. Bakgrunnen for hogsten er antall henvendelser i forbindelse med at skogen har vokst seg tett og høy. Det handler også om jevnlig skogpleie - aktiv skogkultur. Skogpleie er viktig for å holde skogen i god vekst.