Dessverre har det skjedd en feil ved utsendeler av velkontingenten og mange har fått flere kontigenter til samme huststander. Dette er svært beklagelig og vi skal jobbe hardt for at dette ikke skjer igjen til neste år. Det er også mange som ikke har fått tilsendt kontigenten - men dere har fremdeles mulighet til å betale kontigenten og være med i trekningen av mange flotte premier. 

 

Kontonummer: 1321.08.20293 

Kontigenten er på 450 kr pr hustand/225 kr for pensjonister.

Merk betalingen med navn.