I dag har Kommunalsjef Arild Skogholt og Svein Åge Olsen Auli vært på befaring, vedrørende ny landingsplass til Norsk Luft Ambulanse på Auli.

Det blir gjort endelig vedtak på plassering og organisering i  Januar neste år etter godkjennelse av Norsk Luft Ambulanse. Hvor landingsplassen skal ligge er et av punktene som skal godkjennes