Området mellom Korsdalen og Jerpevegen er kommunalt og er en del av uttynningsplanen for Kommunen. Her vil det ryddes opp til tomtegrensene, hovedfokuset er å få det finere på sikt. 

Området mellom Tiurvegen og Korsdalen er privateid og er omregulert til boliger. Dette området kommer derfor også til å ryddes etterhvert.  

Dersom dere har spørsmål til kommunen angående hogst eller hvordan utbyggingen på det aktuelle feltet vil foregå kan dere ta kontakt med Nes Kommune ved: 

Leif Kvernhaug - 40617980 (Fagansvarlig grønt)

Eva Stallemo - 63911208 (Eiendomsforvalter)

Vi presser på kommunen for å holde oss oppdatert - og kommer tilbake så snart vi har fått mer informasjon.