Etter svært mange år har vi nå fått nytt brøytemannskap på Aulifeltet. Nes Kommune har kontraktert Nes Bygdeservice til å vedlikeholde veiene i vinterhalvåret. Brøytemannskapet har i all hovedsak ansvar for å strø og måke. Reglene for når de måker er som følger:

  • Tandbergveien og Skredderstuvegen (inkludert Høgåsen) måkes ved minimum 7 cm snø (Såkalt 1'er veier)
  • Alle andre småveier måkes ved minimum 10 cm snø. 
  • Det strøes etter behov i alle veier. 

Ved behov for å kontakte vakthavende i Kommunalt veivedlikehold kan følgende nr benyttes etter kl 15:15: 920 23 116. Mellom 8-15:15 benytter du telefonnummer til servicetorget 63 91 10 00 som vil sette deg over til rette vedkommende. 


For å lese mer om kommunens regler, klasse 1,2 og 3 veier kan du klikke her: Vintervedlikehold

La oss håpe at det kommer litt mer snø og at det blir liggendene en stund!