Vi lager ny lekeplass i området mellom Tandbergvegen og Steinlivegen. I forbindelse med dette må det fjernes noen store trær som står for nære eller henger over ledningsnettet. Dette er kommunen sitt ansvar både å vedlikeholde og ikke minst om det skulle oppstå farlige situasjoner. Selskapet kommunen har leid inn for å felle trærne og rydde området vil komme i løpet av 1-2 uker avhengig av kapasitet. 

Det vil ryddes ytterligere i området mellom Fjellvegen og Bassengvegen - her vil det felles trær som ikke ble tatt med skogsmaskinen. Dette gjøres ved ledig kapasitet.

Det vil også felles noen trær i skogen mellom Bassengvegen og Skredderstuvegen, ned mot Bassengvegen etter ønsker fra beboer. Dette gjøres umiddelbart.

Arbeidet i området Tiurvegen og ned til Auli Barnehage er innstilt inntil videre - vi kommer tilbake med mer informasjon når dette arbeidet gjenopptas. 


For områdene til lekeplassen og Fjellvegen/Bassengvegen kan dere ta direkte kontakt med Søndre Auli Vel.

For området nedenfor Tiurvegen kan dere ta kontakt med Nes Kommune og Eva Stallemo.