I nærmeste fremtid vel det foregå et større vann- og avløpprosjekt på Aulifeltet og i den forbindelse skal det også etableres en gangvei. 

Området det i førsteomgang gjelder er hele Tandbergvegen, hele Granvegen og deler av Fjellvegen (nederste del mot Tandbergvegen). Her vil det komme et fortau mellom innkjøringene til Lyngvegen og Fjellvegen, samt oppover i svingen ovenfor Fjellvegen. Ut i fra planene skal arbeidet startes opp i år og alt gravearbeidene skal være ferdige i løpet av 2018. Kommunen vil invitere til et informasjonsmøte med velforeningen og de berørte beboerne om kort tid.  Bildet nr 1 er vann og avløp, mens bildet nr 2 er den planlagte gangveien. 

De midlene (600.000 kr) som det ble skrevet om i Raumnes gjelder ikke for denne strekningen. Men for en del av Tandbergvegen som er lenger opp. Dette gjelder området ovenfor gangveien mellom Tandbergvegen og Fjellvegen og ned til krysset Granittvegen/Steinlivegen. 

Dette området vil man forsøke å ta samtidig som vann- og avløp skal inn med nytt ledningsnett, men dette er ikke en del av den opprinnelige VA-planen. 

For dette arbeidet er ikke prosjekteringen ferdig enda, men foreløpig tilbakemelding er at dette skal være klart i februar/mars. Disse bildene er derfor kun skisser på hva som er foreslått. 

VA-ingeniøren kommer tilbake med mer så fort dette er "offisielt".