Utbedringene på området og bygging av landingsplassen starter så fort som mulig. Kommunen har sagt seg villig til å ta kostnaden med tre-felling og opparbeidelse av området. Dette er vi selvfølgelig svært glade for!  SAV prosjekterer landingsplassen og dere kan dermed ta kontakt med Svein Olsen - dersom det er noen spørsmål til hogst av trær eller andre spørsmål rundt landingsplassen kan han nås på telefon 90 13 64 34 eller på mail: olsen.svein.aage@gmail.com. Alle beboere som er berørt av trefelling eller andre måter er varslet.

Landingsplassen vil ligge vis a vie Myra - i skogkanten bak Bassengvegen med adkomst fra Skredderstuvegen.

På bildene ovenfor kan dere se eiendomsforvalter Eva Stallemo, beboer Ivar Smedsrud og Luftambulanse sjef Christian Mørkve