SAV har fått tildelt 200.000 kr fra tippemiddlene til Myraprosjektet. Det vi si at vi bare har fått tilslag på ett av delprosjektene der. Prosessen med bygging av første trinn av nærmiljøanlegget er i gang.

Dreneringsarbeidet har startet og skapte noe sjenerende lukt nedover nyfeltet da man støtte på en vannåre med myrvann som var demmet opp av blåleire under Myra. Det meste har tømt seg og dreneringsrør er lagt på plass under hele feltet.

Det er også lagt på grus og arealet for flerbrukbanen er klargjort. Her vil det komme op et dekke og vant, men det vil ikke bli klart for vinteren. Arbeie til nå er selvfinansiert av SAV. 

Skøytebane vil bli lagt på som tidligere år når kulda kommer.