Oppdatering:

Etter flere samtaler med Nes Kommune i dag har vi bitt enige om følgende:

- Spurvvegen blir asfaltert - mest sansynlig før 17. mai

- Orrevegen blir asfaltert - som planlagt

- I stedet for å legge helt ny asfalt før 17. mai og potensielt hindre barnetoget, retter se opp vegen og legger et tynt asfaltdekke over slik at barnetoget går uhindret. De retter opp som planlagt etter 17. mai.


Som flere av dere har lagt merke til har det kommet til asfaltarbeidere nede ved Auli Barnehagen. Arbeidet skal starte i løpet av dagen i dag. 

Planen i denne omgang er å asfaltere Skredderstuvegen og Orrevegen. Driftssjefen sier at dette ikke vil berøre 17. mai toget, men vi har bedt han om å sjekke dette opp på nytt og komme tilbake til oss med en tilbakemelding slik at toget ikke blir gående i en støvsky. Vi presser også på for at Spurvvegen blir tatt med i denne omgang grunnet store utfordringer med voksende hull og slitt asfalt. Dette kan vi imidlertid ikke love.

Arbeidene er forventet å foregå denne og neste uke. Alle beboere som blir berørt av asfalteringen skal ha fått en SMS eller mail fra kommunen om at arbeidene starter opp. Dersom det blir forsinkelser vil ny melding komme. 

Det vil til tider være trangt å komme forbi arbeidene som pågår så de som ikke har direkte adkomst fra Skredderstuvegen bes benytte Tandbergvegen frem til arbeidene er over. 

Vi kommer tilbake med oppdateringer så fort vi har mer informasjon.