Dette vedtaket gjelder for hele Aulifeltet. 

Les mer her: Slukking av gatelys