Sammen med Nes Kommune ønsker vi å kartlegge forekomsten av rotter på Aulifeltet. 

Nes Kommune ønsker å ha en dialog med Velet angående saken så send en mail til merete.nakkeid@gmail.com så vi kan få en oversikt over stort problemet er.