Da er kontingenten på vei ut i år som i fjor. Nytt av året er at vi har laget et informasjonsskriv med informasjon om hva vi jobbet med i fjor, samt hva vi skal jobbe med dette året. Vi vil legge ut brosjyrene i løpet av uke 24 i alle postkasser. 

I tillegg kan du i år betale inn kontingenten via Vipps - bare søk opp Søndre Auli Velforening (merk betalingen med kontingent)

Eller du kan som vanlig betale inn på kontonr: 1321.08.20293.

Kontingenten er vedtatt økt til 500/225 kr.