Søndre Auli Vel har jobbet iherdig med å få opparbeidet en egnet landingsplass for helikopter for å enklere kunne hjelpe beboere på toppen og midten av Aulifeltet. Vi har hele tiden vært i tett dialog med Nes Kommune, som etterhvert så på dette som et så viktig tiltak at de valgte å ta dette prosjektet ved å gjøre grunnarbeid og asfaltere. 

Landingsplassen er en godkjent type B landingsplass, det betyr at dersom det ikke er noen type A landingsplasser i nærheten vil denne bli brukt som primærlandingsplass. Landingsplassen er 23m lang og merket med en stor H. Landingsplassen er asfaltert og vil være stengt for all annen ferdsel enn fra utrykningskjøretøy. All annen ferdsel vil bli politianmeldt.