Sammen med HomeNet Fiber har vi nå gleden av å informere om at mulighetene for å få fibernett på Nyfeltet nå er større en noen gang. 

Gjentatte ganger har vi vært i kontakt med Telenor som har fiberen på Gamle Feltet, men der har tilbakemeldingene hele tiden vært at kostnaden har vært altfor stor. I Mars 2017 ble vi kontaktet av HomeNet (eies av Broadnet) som ønsket å gjøre en analyse og utredning for kostnader etc tilknyttet et slikt prosjekt. Resultatene var gledelige og konklusjonen er at det er fullt mulig å gjøre dette til en overkommelig pris. 

Beboere som er i sonen for nytt fibernett - vil i løpet av neste uke motta et brev med informasjon fra HomeNet. Her vil det komme informasjon om oppkoblingkostnader og annen relevant informasjon. 

Dersom du ikke ønsker å vente på dette brevet eller av en eller annen grunn ikke har fått det, kan du klikke deg inn her for ytterligere informasjon: Fibernett

På den siden er det en boks hvor du kan stille de spørsmålene du måtte ha og få en rask tilbakemelding.