I en epost til Søndre Auli Vel skriver Årnes Vannverk følgende: "Grunnen til at vi gjør dette nå er vegvesenets prosjekt med å anlegge gang- og sykkelvei i området. Som kunder vil dere ikke merke noe til dette utover at vannet vil måtte stenges i kortere perioder når vi kobler inn det nye lednings-strekket. Det vil bli gitt varsel på SMS til de berørte før vi gjør dette."


Vann- og avløpsledninger blir rehabilitert langs Aulivegen mellom Betel og Aulifeltet.

  • Total lengde 2200 meter vann- og avløpsledninger (1100 m av hver)
  • Samarbeid med Statens vegvesen og Årnes vannverk
  • Skiftes i forbidelse med ny gang- og sykkelveg

Dagens ledninger består av asbest-ledninger fra 1970-tallet. Dimensjonene er 225 mm på begge ledninger, og disse dimensjonene videreføres. Avløpsledningen er en pumpeledning som fører avløpet fra Aulifeltet mot Haga. Årnes vannverk leverer vann i området.

Utskiftingen utløses av ny gang- og sykkelveg på strekningen og ombygging av krysset ved Betel. Samtidig blir det ombygging av krysset Skredderstuvegen. 


Steg entreprenør og Rønningen maskin er valgt for rehabiliteringen. Deler av strekket skal utføres med styrt boring.


Arbeidene skal være ferdig til 1. oktober, og Statens Veivesen vil da starte sine arbeider på gang- og sykkelvei omgående.