For den nye lekeplassen i Tandbergvegen søker vi en eller to lekeplassansvarlige. Vervet innebærer å se til at alt er som det skal være der, invitere til dugnad når det trengs etc. 

Ta kontakt med merete.nakkeid@gmail.com for å melde din interesse!