Se vedlegg for mer informasjon eller sjekk ut Søndre Auli Velforening på Facebook. 


NB: Påmelding skjer til post@1929auli.net