Nedenfor ser dere en fremdriftsplan for planlagt arbeid: 

Det er svært viktig at dere flytter biler som står parkert langs disse vegene slik at fremdriftsplanen kan opprettholdes!

Uke 42. Tiurvegen, Røyvegen og ned til Skredderstuvegen, ferdig til mandag/tirsdag uke 43

Uke 43. Røyvegen, Rypeveien, Svaleveien

Uke 44. Hubrovegen, Orrevegen

uke 45 Vipevegen, Rugdevegen

uke 46 Spurvveien, Rugdeveien

uke 47. Grendehusveien, Mårvegen


NB: Der det er lagt ny asfalt har de fått pålegg av kommunen å ikke krysse vegen. Det er imidlertid gjort et unntak for Orrevegen da det er skader i asfalten som uansett må repareres. De vil derfor grave over der og samtidig reparere asfalten.