Grunnet meget stor skogbrannfare i hele Østlandet er det innført totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark i alle kommuner på Øvre Romerike f.o.m søndag 20. mai. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser i tillegg til engangsgriller. I tillegg gjelder det også all aktivitet som utgjør en risiko for skogbrann. Det vil si at verken storkjøkken, primus, målpanne, kulegrill, engangsgrill og andre innretninger skal brukes i eller i nærheten av skog og mark.

Vi på Aulifeltet er på ingen måte et unntak fra denne regelen, og dersom det skulle oppstå en skogbrann i områdene rundt Aulifeltet vil dette kunne få katastrofale følger for vårt boligfelt. Skogen er svært lett antennelig og vi oppfordrer alle til å bruke hode og til å ha respekt for totalforbudet mot bruk av åpen ild eller andre innretninger som kan utgjøre en fare for skogbrann.