Info om prosjektet, ansvarlig prosjektleder for dette prosjektet er: 

Navn: Petter Skår Johansen
Tlf: 90842815
Mail: psj@park-anlegg.no


Litt generell informasjon om sprengning: 

Vibrasjoner: 
«Hele huset rister» 
Dette vil være en normal oppfatning av hvordan mange opplever sprengning i nærområdet. Det kan oppleves dramatisk, men det er sjelden det oppstår skader. 
Når det sprenges fjell, vil mesteparten av energien gå med til å kuse og bryte opp fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake luftstøt og dels vibrasjoner.

Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner og sprengning kan ofte merkes på lang avstand. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene er mange ganger det vi opplever som ubehagelig. Som en ytterligere forsikring vil vi i spesielle situasjoner montere vibrasjonsmålere på utsatte bygninger. Dette er for å holde full kontroll på at ikke sprengningsarbeidet medfører skade.

Hva bør du passe på? 
Når det pågår sprengningsarbeider bør du passe på at løse gjenstander ikke står «på vippen» i skap eller hyller. Små barn kan også bli skremt hvis de ikke har fått informasjon om at sprengningsarbeid pågår.

Varsling ved sprengning: 
Sprengning varsles med sirene (korte støt før salven og et langt etterpå). Før sprengning, gå vekk fra vinduer, altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender mot anleggsområdet. Vi gjør alle tiltak for at arbeidet skal foregå så sikkert som mulig så derfor ber vi om at du ikke eksponerer deg for mulig sprut. Vis denne informasjonen til andre som har tilhold på eiendommen din. Skulle du ha spørsmål eller synspunkt, er du velkommen til å kontakte oss.