Som tidligere meddelt har prosjektet  fått en krevende start da det er avdekket mye mer fjell enn det som har vært forutsatt i veioppbyggingen av Granveien. Også i området ved Bråtenveien har det vært endringer, ettersom eksisterende røropplegg, hadde store avvik fra forutsetningene. Av denne grunnen ligger entreprenøren litt etter fremdriftsplanen. Derfor vil de i høst ikke ha mulighet til å tilby grunnere private oppdrag med å fornye stikkledninger. Det blir forberedt stikk på utsiden av veien, slik at disse kan påkobles i ettertid. Dersom Park og Anlegg på et senere tidspunkt vil ha mulighet for å påta seg private jobber vil vi informere om dette på denne nettsiden.


Det har vært noen utfordringer med tilkomst til private eiendommer, dette blir stort sett løst. Park og Anlegg setter pris på tilbakemeldinger dersom dere har innspill til hvorledes ting kan gjøres på beste måte. Dette er et krevende prosjekt, det er kupert, trangt og mye fjell. Vi setter stor pris på den tolmodighet og fleksibilitet som utvises.


Dersom dere ønsker å komme i kontakt med oss, er vi tilgjengelige på mail;


Park og Anlegg AS; kjell.holm@park-anlegg.no 
Nes kommune; Kjartan.Knutsen@nes-ak.kommune.no