Før sommerferien sendte vi ut kontingent til samtlige husstander på Aulifeltet. Endel av dere har betalt, men vi mangler fremdeles noen. 

Søndre Auli Velforening drives og driftes på dugnad og vi er derfor svært avhengige av hver eneste krone vi klarer å samle inn blant annet gjennom kontingent. 

En av de mest konkrete sakene vellet nå jobber med er å rydde feltet for farlige nedfalls-trær etter stormen 10. august. Dette er i utgangspunkt Nes Kommune sin jobb, men vi i SAV har sagt oss villige til å utføre dette arbeidet fordi vi ser det som viktig og nødvendig at dette ryddet så raskt som mulig. Et stort arbeid er allerede lagt ned i dette, men det gjenstår fremdeles en god del.