Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien status i april 

Granveien, nærmer seg ferdig med rør og kumarbeider. Denne vil da åpnes for gjennomkjøring. Gravearbeidene i Tandbergveien vil samtidig gjenopptas.Det vil hele tiden være utkjøringsmuligheter gjennom enten Granveien, eller Tandbergveien, slik at vi unngår lange omkjøringer slik det var i fjor. Tirsdag etter påske, den 23 april, starter arbeidene med å legge en ny liner i de gamle rørene nederst i Tandbergveien. Nes kommune har her valgt en alternativ metode, der det blir lite graving, ettersom gammel ledning blir rehabelitert. Dette er en metode som kan anvendes fordi vannledningene her ikke skal byttes.  Valgt metode vil gi vesentlig kortere anleggsdrift, med kun et par punktvise oppgravinger. Forberedelser til dette arbeidet vil pågå i uke 16. Det vil bli noe redusert fremkommelighet nederst i Tandbegveien (mellom kysset Granveien/Lyngveien og Bråtenveien) i uke 16-17. Det henstilles til beboere å bruke mindre vann i Uke 17 tirsdag - fredag, ettersom avløpsrørene må stenges av, og vannet pumpes.

Fremdriften i prosjektet har i vinter vært god, til tross for en del utfordringer. Vi regner med at det meste av anleggsarbeidet vil være ferdig til sommeren. Vi setter stor pris på den tålmodighet og fleksibilitet som utvises, tungt anleggsarbeid medfører alltid en belastning i et boligfelt. Vi har hatt noen utfordringer med at det støver mye, men tilsetter salt i veien for at problemet skal bli mindre.

Vi i prosjektet ønsker dere alle en god påske.

Dersom dere ønsker å komme i kontakt med oss, er vi fortsatt tilgjengelige på mail;

Park og Anlegg AS; kjell.holm@park-anlegg.no 
Nes kommune; kjartan.Knutsen@nes-ak.kommune.no