Agenda: 

1. Valg av møteleder og protokollfører
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Føre protokoll og velge 2 medlemmer til å underskrive denne
4. Årsberetning - Søndre Auli Velforening
5. Årsregnskap - Søndre Auli Velforening
6. Årsmøtesaker
7. Valg av styre

  1. Leder
8. Valg av øvrige medlemmer
9. Valg av valgkommite

  • Leder
  • Øvrige medlemmer


Med vennlig hilsen

Styret, Søndre Auli Velforening

14. Mars 2019