Vi ønsker å fortsette med aktiviteter og å utvikle nærområdet slik dere beboere ønsker, og vi trenger i den forbindelse din støtte. 


I 2018 klarte vi blant annet å gjennomføre: 

- Åpne landingsplass for helikopter ved Myra

- Vedlike hold av lekeplasser og omårdet ved skolen 

- Pådriver og bidragsyter til julegaveaksjon for vanskeligstilte barn og familier

- feiret 50 års jubileum for alle beboere på Auli

- høringsorgan i forbindelse med utbedring av vei og kloakk.


Medlemskontigenten er på:

500 kr for vanlig medlem

250 kr for pensjonister


Betalingen kan skje på følgende måter: 

Konto: 1321.08.20293 (se informasjon i dokumentet nedenfor)

VIPPS: #86159 Søndre Auli Velforening

Merk betalingen med etternavn og gateadressen i tekst-feltet.