På forsommeren sendte Søndre Auli Velforening ut innbetalingsblankett for velkontingenten 2019. Tusen takk til alle som har betalt! Er du en av de som ikke har betalt får du en liten påminnelse her :)