Det skal i løpet av våren gjennomføres hogst i området fra Skredderstuvegen og inn til Svarstadtjernet. Tømmer vil bli lagt på gammel velteplass langs med Skredderstuvegen. I denne forbindelse blir det også ryddet opp i vindfall i området rundt velteplassen.


Vi kommer tilbake med mer informasjon om når dette blir.