Oppdatering: På styremøtet tirsdag 22.09.2020 ble det besluttet å utsette årsmøtet til ordinær årsmøtetid i mars. Vi vil altså i mars 2021 avholde årsmøte for både 2019 og 2020.

Minner om at kun de som har betalt velkontingenten pr 31.12.2019 har stemmerett på årsmøte for 2019. Dersom du ønsker å ha en stemme for årsmøte 2020 må velkontigenten være betalt innen 31.12.2020.

Pga koronapandemien er Årsmøtet vedtatt utsatt til August 2020. Vi forsøkte å få til et Årsmøte i juni, men da dette ikke lot seg gjøre med tanke på strenge smittevernstiltak i lokalene vi benytter ble det besluttet å utsette. Dette er i tråd med informasjon fra Vellenes Fellesorganisasjon.